1. Objavte Toyotu
 2. Udrzatelnost
 3. Uhlikova neutralita

Uhlíková neutralita

Cieľom spoločnosti Toyota je vytvoriť spoločnosť, v ktorej môžu ľudia, mobilita a príroda existovať v harmónii
Chceme minimalizovať vplyv našich činností na životné prostredie a podľa možnosti ho znížiť na nulu, pričom chceme vyvíjať opatrenia, ktoré pozitívne prispejú k ochrane planéty s cieľom dosiahnuť udržateľnú spoločnosť bez emisií. 
 • Na našej ceste k nulovým emisiám

  V súlade so 100 % znížením emisií CO2 pri predaji všetkých nových vozidiel do roku 2035 v Európe (EÚ, EHP a Veľká Británia) rozširujeme naše portfólio vozidiel s nulovými emisiami. Našou stratégiou je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu čo najskôr s využitím dostupnej nabíjacej infraštruktúry, dostupnosti surovín, obnoviteľných zdrojov energie a cenovej dostupnosti. Už teraz minimalizujeme emisie uhlíka ponukou širokej škály elektrifikovaných vozidiel. Okrem toho v Európe pracujeme na úplnom odstránení všetkých emisií CO2 počas celého životného cyklu vozidla do roku 2040, ako aj na dosiahnutí uhlíkovej neutrality vo všetkých našich európskych závodoch do roku 2030.


 • OBSAH 1  

  Priame emisie z vlastných alebo kontrolovaných zdrojov*

  Naším cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo všetkých našich výrobných závodoch v Európe do roku 2030, čo umožní do tohto obdobia zmierniť prevažnú väčšinu emisií Toyota Motor Europe v rozsahu 1. To je o päť rokov skôr, ako je celosvetový záväzok spoločnosti Toyota.


 • OBSAH 2 

  Nepriame emisie z výroby nakúpenej energie (najmä elektriny).

  Dôsledným využívaním 100 % ekologickej elektrickej energie v celej Európe od roku 2019 sa emisie rozsahu 2 už odstránili vo všetkých európskych prevádzkach*. 


 • OBSAH 3

  Nepriame emisie z nekontrolovaných zdrojov v hodnotovom reťazci TME, ktorými sú naše predané vozidlá, upstream & downstream logistika, ako aj nakupované diely. Poskytovaním vozidiel s nulovými emisiami a služieb udržateľnej mobility, ktoré spĺňajú potreby hospodárstva, energetickej a priemyselnej politiky a zákazníkov, chceme do roku 2035 dosiahnuť 100 % zníženie emisií CO2 v západnej Európe. To do tej doby významne prispeje k zníženiu emisií Toyota Motor Europe v rozsahu 3.

* Výroba, logistika, národní distribútori, firemné kancelárie
 • Viac ako uhlíková neutralita

  Nezastavujeme sa pri uhlíkovej neutralite, ktorá sa zameriava len na emisie CO2. V súlade s environmentálnou výzvou Toyota do roku 2050 sme sa zaviazali prijať konkrétne opatrenia zamerané na ochranu vody, podporu hospodárstva založeného na recyklácii a biodiverzitu. Náš závod TMMF vo Francúzsku je celosvetovým etalónom v oblasti zberu a recyklácie vody, pričom od roku 2014 zabezpečuje opätovné využitie maximálneho množstva vody vo výrobných procesoch. V Spojenom kráľovstve vyvinula spoločnosť TMUK spolu s miestnymi orgánmi silnú iniciatívu v oblasti biodiverzity a od roku 2004 je vzorom v rámci našej organizácie.