1. Majitelia
 2. Viac informácii

Nájsť moje vozidlo

 
 • Prostredníctvom aplikácie MyT (alebo prostredníctvom portálu Moja Toyota) môžete skontrolovať aktuálnu polohu vášho vozidla Toyota. Poloha vášho vozidla sa získava na základe posledného bodu GPS údajov prijatých z vášho vozidla.
 • Na mape si môžete zobraziť polohu vášho zaparkovaného vozidla Toyota spolu s adresou miesta (ak je k dispozícii) a časom, kedy vozidlo zastalo na danom mieste. Môžete aktivovať navigáciu, ktorá vás navedie k vášmu vozidlu (zobrazí trasu, vzdialenosť a čas chôdze k vášmu vozidlu Toyota) prostredníctvom účtu Moja Toyota alebo prostredníctvom iných aplikácií (napríklad Apple Maps, Google Maps atď.).
 • V prípade, že je vaše vozidlo Toyota vybavené zariadením umožňujúcim prístup na internet, poloha vášho vozidla sa aktuálne zaznamenáva počas jazdy, čo vám umožňuje zdieľať aktuálnu polohu s ostatnými. Nastavenie zdieľanej aktuálnej polohy vám umožňuje vybrať kontaktné osoby, s ktorými chcete zdieľať svoju polohu a na ako dlho. Na aktiváciu tejto funkcie treba spojiť s vašim profilom na sociálnej sieti.


Odoslať do vozidla

 
 • V prípade, že je vaše vozidlo Toyota vybavené navigačným systémom, môžete si v aplikácii MyToyota navrhnúť svoju cestu podľa vlastného želania a potom ju odoslať do vášho vozidla Toyota. Môžete nastaviť zamýšľaný čas začiatku alebo cieľový čas príchodu. Výpočet trasy predpovedá pravdepodobné dopravné podmienky v danom čase a podľa toho uvedie čas cesty. Môžete si prezrieť cesty, ktoré ste odoslali, upraviť ich a znova odoslať do vášho vozidla Toyota. Na ceste do cieľa môžete pridať voliteľné miesta, ktoré vás zaujímajú. Ďalšie informácie o pripojení a prevádzke vašej autonavigačnej jednotky sú dostupné v používateľskej príručke vášho vozidla Toyota alebo na portáli MyToyota.Od vozidla k dverám

 
 • V prípade, že je vaše vozidlo Toyota vybavené navigačným systémom, aplikácia MyT vám po opustení vozidla navrhne cestu do cieľa, ktorý ste si nastavili v navigácii. Táto služba je založená na rozdiele medzi polohou vášho cieľa a polohou vášho zaparkovaného vozidla. Inými slovami, ak ste nemohli zaparkovať svoje vozidlo v blízkosti cieľa, ktorý ste nastavili vo svojej navigácii, môžete pokračovať v navádzaní cez aplikáciu MyT aby ste dosiahli svoj konečný cieľ (napríklad pešo). Voliteľne môžete pokračovať v navigácii z iných mobilných aplikácií. Spracujeme polohu vašej cieľovej destinácie a polohu vášho (zaparkovaného) vozidla. Ďalšie informácie o pripojení a prevádzke navigácie sú dostupné v používateľskej príručke vášho vozidla Toyota alebo na portáli Moja Toyota.


Dáta o jazde

 • Prostredníctvom aplikácie MyT (alebo prostredníctvom portálu Moja Toyota) si môžete prezerať záznamy vášho štýlu jazdy/správania na základe geolokačných údajov, gyroskopických a G-senzorov, najazdených kilometrov a údajov o spotrebe paliva. Tieto záznamy budú sprístupnené pre každú cestu. Každú jednotlivú cestu môžete označiť ako „súkromnú“ alebo „služobnú“ a vygenerovať správu, v ktorej uvidíte udalosti, ako napríklad prudké brzdenie a prudké zrýchlenie, s ich časom a miestom.


PRIPOMIENKY

 
 • Na základe údajov o najazdených kilometroch vášho vozidla Toyota vás budeme informovať o nasledujúcich prípadoch údržby alebo servisu. Tieto pripomienky sú usporiadané na základe krajiny, v ktorej sa nachádzate a môžu sa líšiť v dostupnosti a/alebo presnosti. Po prijatí pripomienky si budete môcť dohodnúť stretnutie s autorizovaným predajcom podľa vášho výberu. Odporúčame, aby ste prostredníctvom svojho účtu Moja Toyota identifikovali preferovaného autorizovaného predajcu. V prípade, že by ste zmeškali prvú pripomienku, môžeme vám poslať druhú pripomienku.
 • Následne zodpovedáte za pristavenie svojho vozidla Toyota na údržbu alebo servis v požadovaných intervaloch. Skutočnosť, že poskytujeme túto službu a upozorňujeme na súvisiace pripomienky, vás nezbavuje tejto zodpovednosti.


OCHRANA BATÉRIE

 
 • V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Toyota vybavené, aplikácia MyT zobrazí stav nabitia vašej 12-voltovej štartovacej batérie. V prípade, že stav nabitia klesne na úroveň, ktorá môže brániť vášmu vozidlu Toyota v naštartovaní, v aplikácii MyT sa zobrazí varovná správa.


NEHODOVÝ ASISTENT

 
 • Táto služba bude dostupná v závislosti od typu pripojeného automobilového zariadenia, ktoré je nainštalované vo vašom vozidle Toyota. Ak je táto služba dostupná pre vaše vozidlo Toyota, určité senzory súvisiace s pripojeným zariadením v aute budú monitorovať dopady na vaše vozidlo Toyota. Ak vplyv prekročí vopred definovanú hranicu závažnosti, budeme o tomto vplyve informovaní. Takéto informácie týkajúce sa „nehody“ môžu byť zdieľané s vašou miestnou asistenčnou spoločnosťou Toyota Roadside Assistance (RSA), ktorá vás môže kontaktovať a ponúknuť vám pomoc na základe podrobností o závažnosti vašich údajov o nehode a na základe ich miestnych zásad. RSA vás bude kontaktovať pomocou vašich osobných údajov dostupných z vášho účtu MyT. V závislosti od zásad miestnej RSA možno kontaktovať aj núdzové kontaktné osoby (ak existujú) uvedené vo vašom účte Moja Toyota. Ak RSA nemôže zastihnúť vás (napríklad preto, že by ste nevedeli odpovedať) alebo vaše núdzové kontaktné osoby, RSA môže v závislosti od svojej miestnej politiky a závažnosti havárie požiadať o pomoc v núdzi alebo políciu. Vy a vaše núdzové kontakty máte vždy možnosť prijať alebo odmietnuť pomoc poskytovanú RSA.
 • Neponúkame žiadnu záruku dostupnosti alebo kvality akejkoľvek formy núdzovej pomoci, ktorú vám môžeme poskytnúť. Ani RSA, ani TME nemôžu prevziať zodpovednosť za akékoľvek nezapojenie núdzovej pomoci, polície či za akékoľvek oneskorenie alebo chybu pri takejto činnosti.
 • Upozorňujeme, že ak si aktivujete „režim ochrany osobných údajov“ prostredníctvom aplikácie MyT a/alebo svojho účtu Moja Toyota (t. j. zakážete nám používať geolokáciu vášho vozidla Toyota), nebudeme môcť lokalizovať vaše vozidlo Toyota v prípade havárie a táto služba nebude fungovať (ďalšie informácie o režime ochrany osobných údajov nájdete v podmienkach používania pripojených služieb a upozornení o ochrane osobných údajov v pripojených službách).
 • Za určitých okolností bude aktivovaná funkcia povinného tiesňového volania: Upozorňujeme, že vaše vozidlo Toyota automaticky upozorní pohotovostné služby v krajine, kde sa vaše vozidlo Toyota nachádza, v prípade nehody, ktorá spustí nafúknutie airbagu. Toto upravuje nariadenie EÚ o „eCall“ (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015) alebo jeho miestny ekvivalent mimo Európskej únie, ak je to vhodné.


VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY

 
 • V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Toyota vybavené, vás aplikácia MyT môže upozorniť na určité varovné signály zobrazené vo vašom vozidle Toyota. Tieto varovné signály odzrkadľujú, ale nenahrádzajú, varovné svetlá zobrazené na prístrojovej doske. Ako vodič zostávate po celý čas zodpovedný za to, aby ste reagovali na výstražné svetlá vo vašom vozidle Toyota.
 • Tieto varovné signály budú oznámené sieti Toyota, aby vám poskytli podporu a pomohli vám v prípade potreby opravy. Prostredníctvom súhlasu udeleného spoločnosti Toyota a aplikácie MyT budete mať možnosť rozhodnúť sa, či chcete byť kontaktovaní alebo nie. Upozorňujeme, že Toyota a Toyota Network neponúkajú žiadnu záruku, že vás budú proaktívne kontaktovať v prípade výstražného svetla, pretože táto služba do značnej miery závisí od vášho regiónu, dostupnosti a pokrytia. V prípade varovania sa vždy riaďte pokynmi v Návode na obsluhu, kde nájdete konkrétne pokyny.


STAV PALIVA

 
 • V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Toyota vybavené, aplikácia MyT zobrazí množstvo paliva dostupného v nádrži vášho vozidla. Zvyšná hladina paliva je vyjadrená v percentách celkovej kapacity paliva. Uvedená hladina paliva je založená na posledných údajoch snímača palivomera prijatých z vášho vozidla v čase, keď ste naposledy vypli zapaľovanie. V dôsledku toho môže dôjsť k nezrovnalosti medzi hladinou paliva uvedenou v aplikácii MyT a hladinou paliva uvedenou na prístrojovej doske vášho vozidla. V závislosti od prostredia, v ktorom je vaše vozidlo zaparkované (napríklad vonkajšia teplota, sklon…). Vždy by ste sa mali riadiť indikáciou palivomera na prístrojovej doske vášho vozidla a spoločnosť Toyota nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade neúplných alebo nepresných informácií zobrazených v aplikácii MyT.


HYBRID DRIVER COACHING

 
 • Táto služba vám umožní prostredníctvom aplikácie MyT nahliadnuť do záznamov výkonu vášho hybridného pohonu na základe kľúčových hybridných ukazovateľov (čas EV a skóre hybridného vodiča).
 • Tieto záznamy budú sprístupnené pre každú cestu. Každá cesta je zmapovaná a zvýrazňuje vašu jazdu EV, ako aj udalosti správania (zrýchlenie, brzdenie a konštantnú rýchlosť), ktoré sú spojené s kontextovým koučovaním, ktoré vám pomôže znížiť spotrebu paliva. Môžete tiež pristupovať k svojim súhrnným údajom a jednoducho sledovať vývoj výkonu vášho hybridného pohonu v priebehu času.


DIAĽKOVÉ FUNKCIE

 

V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Toyota vybavené, aplikácia MyT zobrazí úroveň nabitia batérie a zostávajúci dojazd vášho plug-in hybridu alebo vášho elektrického vozidla.

Zostávajúci dojazd je uvedený v km, ale môže sa líšiť od dojazdu zobrazeného vo vozidle. Vždy sa riaďte označením batérie na prístrojovej doske vášho vozidla Toyota.

Toyota nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade neúplných alebo nepresných informácií zobrazených v aplikácii MyT. Okrem toho vám táto služba umožňuje na diaľku naplánovať reláciu nabíjania vášho auta.

V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Toyota vybavené, budete môcť svoje vozidlo na diaľku predhriať alebo predchladiť prostredníctvom aplikácie MyT. Na základe modelu vášho vozidla môžete tiež na diaľku nastaviť požadovanú teplotu, spustiť odmrazovanie predného alebo zadného skla, ako aj nastaviť jeden alebo viacero plánov predhrievania alebo chladenia vášho auta.

Pri používaní služieb diaľkového ovládania sa uistite, že:

 

 • Vozidlo je úplne znehybnené a skontrolovali ste bezpečnosť okolia vozidla. Uistite sa, že vo vozidle nie sú žiadni ľudia ani zvieratá.
 • Nepoužívajte systém, ak je kapota otvorená alebo keď je vozidlo zaparkované vo vnútri bez vetrania.
 • Túto službu používajte iba v prípade potreby. Prosíme, buďte ohľaduplní k životnému prostrediu a minimalizujte nadmerný hluk alebo znečistenie ovzdušia.

Vždy prosím rešpektujte miestne a národné zákony, ktoré by mohli obmedziť používanie týchto služieb vo vašej oblasti (napríklad: niektoré obce a prírodné parky).


NABÍJACIA SIEŤ TOYOTA

 
 • Nabíjacia site Toyota vám môže poskytnúť prístup k jednej z najväčších celoeurópskych nabíjacích sietí. Budete môcť vyhľadať nabíjacie stanice a zobraziť podrobnosti o každej nabíjacej stanici, ako je dostupnosť v reálnom čase, rýchlosť nabíjania a typy zástrčiek.
 • Po predplatení môžete navyše vidieť ceny za nabíjanie, pomocou aplikácie alebo karty RFID môžete odomknúť nabíjaciu stanicu a spustiť reláciu nabíjania. Na konci každého mesiaca dostanete mesačnú faktúru za všetky účtovné relácie.
 • Na poskytovanie tejto služby vám môžeme využiť externých partnerov a niektoré osobné údaje, ako napríklad VIN (identifikačné číslo vozidla), ID používateľa, ID zmluvy a dátum začiatku, budú prenesené našim partnerom. Toyota Charging Network je poskytovaná v spolupráci s našimi technickými partnermi a podlieha dodatočným zmluvným podmienkam a upozorneniu o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na [https://www.Toyota-Charging-Network.eu (pre TOYOTA) / https://www. .lexus-charging-network.eu/web/lexus-global (pre LEXUS)].


Poistenie založené na použití a úplné hybridné poistenie

 • Poistenie založené na použití (UBI) a Full Hybrid Insurance (FHI) sú produkty poistenia motorových vozidiel poskytované poisťovňou prostredníctvom Toyota Insurance Management SE, kde poistné je založené na údajoch o jazde vygenerovaných poistencom a vodičmi na základe zrýchlenia, brzdenia a prekročeniami rýchlosti.
 • Po predplatení UBI alebo FHI budú potrebné údaje o jazde zaslané poisťovateľovi v úlohe správcu údajov na plnenie zmluvy.
 • Zmluvy UBI a FHI sú oddelené produkty od MyT, ktoré je možné predplatiť u poisťovateľa prostredníctvom sprostredkovateľa Toyota Insurance Management SE a podliehajú špecifickým zmluvným podmienkam prijatým v momente prihlásenia.
 • Po predplatení zmlúv UBI alebo FHI bude stav ciest spolu s vypočítaným skóre jazdy dostupný v MyT. Pre jasnosť pochybností je funkcia vizualizácie samostatná služba, ktorá je úplne voliteľná a nemá vplyv na platnosť alebo používanie zmluvy UBI alebo FHI, ktorú je možné využívať bez použitia aplikácie MyT alebo účtu MyT. Ďalšie informácie nájdete na odkaze.


STAV VOZIDLA

Prostredníctvom aplikácie MyT môžete okamžite skontrolovať stav svojho vozidla. V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Toyota vybavené, aplikácia MyT zobrazí rôzne stavy dverí, okien, strešného okna, batožinového priestoru, svetiel, ako aj inteligentného kľúča ponechaného v aute.

Oznámenie push môžete dostať 4 minúty po vypnutí zapaľovania. Ide o to, aby sme vás informovali, ak je niečo neobvyklé v súvislosti so stavom vozidla (funkcia push notifikácie musí byť povolená v nastaveniach vášho smartfónu). Môžete dostať jedno alebo viacero z nasledujúcich upozornení:

 • Okná sú otvorené (jedno alebo viacero okien je otvorených)
 • Dvere odomknuté (ak sú niektoré z dverí odomknuté)
 • Otvorená posuvná strecha (ak je posuvná strecha otvorená)
 • Svetlá zapnuté (ak sú predné alebo zadné svetlá stále zapnuté)


ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

 

V závislosti od pripojeného zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Toyota vybavené, môžete svoje vozidlo na diaľku zamknúť alebo odomknúť pomocou aplikácie MyT pomocou niekoľkých kliknutí.

Upozorňujeme, že auto nebudete môcť zamknúť, ak:

 

 • Ktorékoľvek z dverí sú otvorené
 • Smart kľúč je vo vnútri auta
 • Autoalarm je nastavený
 • Auto bolo zamknuté kľúčom

Vo všetkých týchto prípadoch je blokovacie tlačidlo vypnuté


Pri používaní funkcie uzamknutia sa uistite, že žiadne deti, zraniteľné osoby alebo domáce zvieratá nie sú zamknuté vo vnútri vozidla bez dozoru. Ktorákoľvek z nich, ktorá zostane vo vnútri rozpáleného vozidla, môže utrpieť úpal, dehydratáciu alebo podchladenie, čo môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie. Toyota nenesie zodpovednosť za žiadne materiálne straty, škody alebo nehody, keď je toto vozidlo uzamknuté. Užívateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť za uzamknutie tohto vozidla.

Keď používate funkciu odomknutia, uvedomte si, že to môže potenciálne viesť k neoprávnenému prístupu k tomuto vozidlu. Toyota nenesie zodpovednosť za žiadne materiálne straty, škody alebo nehody, keď je toto vozidlo odomknuté. Používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť za odomknutie tohto vozidla.


CAR SPOTTER

V závislosti od pripojeného automobilového zariadenia, ktorým je vaše vozidlo Toyota vybavené, môžete mať jednoduchý spôsob, ako rozpoznať svoje vozidlo na preplnenom parkovisku. Použite funkciu Car Spotter a diaľkové zapnutie výstražných svetiel, ktoré vám pomôžu lokalizovať vaše vozidlo. Výstražné svetlá sa aktivujú na 30 sekúnd. Po 30 sekundách ich môžete znova spustiť.